Comment on page
🎮

Przebieg Rozgrywki

Każdy Sezon jest podzielony na Tury. W przypadku Sezonu trwającego 7 dni każda Tura trwa 8h.
Gra została skonstruowana tak, żeby nie zmuszać graczy do logowania się w niestandardowych godzinach (np. w nocy), a jednocześnie, żeby dać czas na zastanowienie się, co chcemy zrobić w danej Turze.
W praktyce oznacza to, że w każdej Turze mamy 8 godzin na wykonanie swoich akcji i nie ma żadnego znaczenia czy wykonamy je 5 minut przed końcem Tury, czy też 5 minut po rozpoczęciu danej Tury.
Po wykonaniu każdej akcji następuje Cool Down, co oznacza, że musimy poczekać do kolejnej Tury, zanim ponownie będziemy w stanie wykonać daną akcję.
Przykład
Załóżmy, że aktualna Tura kończy się o 12:00. Jeśli wykonamy swoje akcje o 11:55, to o 12:00 skończy nam się Cool Down i będziemy mogli kolejny raz wykonać wszystkie akcje, czekając zaledwie 5 min.
Jednak po wykonaniu akcji o 12:00 będziemy musieli poczekać już 8h do kolejnej Tury, zanim nasz Cool Down się zresetuje.

Rozpoczęcie gry

Gracze mogą dokonywać zakupu Pakietów Startowych tylko w dniu rozpoczęcia Sezonu. Oznacza to, że każdy z graczy rozpoczyna Sezon dokładnie w tym samym momencie - mając dokładnie takie same środki na start.

Dystrykty

W momencie zakupu Pakietu Startowego każdy gracz zostanie automatycznie przydzielony do jednego z 3 Dystryktów - niebieski, żółty lub czerwony.
W momencie rozpoczęcia gry w każdym dystrykcie będzie mniej więcej tyle samo graczy.

Globalne Wydarzenia

Są to wydarzenia wspólne dla wszystkich graczy z danego Dystryktu.
Każdy Dystrykt ma przydzieloną taką samą pulę wydarzeń pozytywnych oraz negatywnych, które wpływają tylko na ten Dystrykt.
Wydarzenia te są ustawiane w losowej kolejności w każdym Dystrykcie.
Gracz jest w stanie sprawdzić jakie wydarzenia czekają go w 3 następnych Turach do przodu. Po każdej Turze ujawnia się kolejne wydarzenie, a więc zawsze widzimy tylko 3 wydarzenia, które nastąpią.
Co więcej, każdy gracz może sprawdzić jakie wydarzenia czekają na graczy z innych Dystryktów. Mając tę wiedzę, możemy podejmować określone decyzje, dotyczące naszej strategii w grze.

Kontrakty

W grze co Turę losowana jest pula kontraktów do realizacji. Pula ta jest wspólna dla wszystkich graczy niezależnie od tego, do jakiego Dystryktu zostali przydzieleni.
Każdy gracz może mieć aktywnych tylko tyle kontraktów, ile ma wolnych slotów. Wszyscy gracze zaczynają z 2 slotami na kontrakt, jednak w czasie rozgrywki będą mogli uzyskać kolejne sloty.
Kontrakty mogą dotyczyć wszystkich surowców dostępnych w grze. W zamian za realizację każdego kontraktu otrzymujemy określoną w nim ilość Amero.
Ilość ta jest uzależniona od:
  • Typów surowców - kontrakt może wymagać 1 - 4 różnych typów surowców.
  • Liczby surowców - kontrakt może wymagać różne ilości surowców.
  • Trudności pozyskania surowców - kontrakty na półprodukty jak Ruda Żelaza lub Ruda Miedzi dadzą zarobić mniej Amero, niż kontrakty na Stal lub Miedź.
Wybierając kontrakt do realizacji, zaczynają obowiązywać następujące zasady:
  • Nie możemy zrealizować kontraktu w tej samej Turze, w której go wybraliśmy.
  • Nie możemy zmienić kontraktu na inny, dopóki nie zrealizujemy aktualnego.
  • Żeby zwolnić slot, musimy albo zrealizować kontrakt, albo zapłacić karę za rezygnację, która wynosi 10% wartości kontraktu.

Haracz

W każdej turze możemy pobrać haracz składający się z różnych surowców.
Zawsze możemy wybrać tylko jeden z 3 dostępnych haraczy.