Nightclub

Każdy gracz na początku Sezonu jest losowo przydzielany do jednego z 3 Dystryktów. Oznacza to, że w tym Dystrykcie mamy 6 - najwyższy możliwy poziom wpływów.

W pozostałych dwóch Dystryktach nasze wpływy wynoszą 0.

Nightclub jest miejscem, w którym możemy zwiększyć wpływy w pozostałych dwóch dystryktach i tym samym pozyskać możliwość handlu nasionami i kwiatami w kolorze innych dystryktów.

Pozyskując wpływy w dystryktach jesteśmy w stanie także pozyskać 4x Soul Stone (po 2x na każdy dystrykt).

Soul Stone jak już wiesz, służy do wskrzeszania dowódców i armii w Graveyard.

Last updated