🎮Reports

W tej zakładce możemy sprawdzić aktualny postęp jeśli chodzi o warunki końca gry (fortyfikacje lub 100,000 w Banku), zobaczyć aktualnie obowiązujące Globalne Wydarzenia, a także sprawdzić nasz ranking względem innych graczy.

Globalne Wydarzenia

Są to wydarzenia wspólne dla wszystkich graczy z danego Dystryktu.

Każdy Dystrykt ma przydzieloną taką samą pulę wydarzeń pozytywnych oraz negatywnych, które wpływają tylko na ten Dystrykt.

Wydarzenia te są ustawiane w losowej kolejności w każdym Dystrykcie.

Gracz jest w stanie sprawdzić jakie wydarzenia czekają go w 3 następnych Turach do przodu. Po każdej Turze ujawnia się kolejne wydarzenie, a więc zawsze widzimy tylko 3 wydarzenia, które nastąpią.

Co więcej, każdy gracz może sprawdzić jakie wydarzenia czekają na graczy z innych Dystryktów. Mając tę wiedzę, możemy podejmować określone decyzje, dotyczące naszej strategii w grze.

Last updated