Dowódcy

W celu eksploracji pobliskich terenów będziesz musiał zatrudnić Dowódcę.

Zatrudnianie Dowódcy

W celu zatrudnienia Dowódcy klikamy na przycisk "Hire Commander" lub na pusty okrąg nad Radarem.

Zatrudnienie Dowódcy kosztuje zawsze 100 Amero i jest to jednorazowa opłata.

Podczas gry możesz posiadać maksymalnie dwóch dowódców.

Jednostki

Każdy dowódca ma domyślnie 10 Ataku, 10 Obrony oraz 10 Życia. Statystyki te możemy zwiększyć, przypisując do danego dowódcy jednostki.

W Space Cartels są trzy rodzaje jednostek, gdzie każda odpowiada za inną statystykę:

 • Blitz Striker - 1 Punkt Ataku,

 • Defender Titan - 1 Punkt Obrony,

 • Lifeline Copter - 1 Punktów Życia,

Do każdego Dowódcy możemy przypisać określoną liczbę jednostek, która zależy od reputacji danego Dowódcy. Każdy punkt reputacji pozwala na przypisanie 10 jednostek. Oznacza to, że jeśli dowódca ma 3 punkty reputacji, to możemy do niego przypisać 30 jednostek.

Reputacja Dowódcy

Zatrudniony dowódca ma domyślnie Reputację na 1 poziomie - co oznacza, że można do niego przypisać maksymalnie 10 jednostek.

Reputację możemy zwiększyć na dwa sposoby:

 • Płacąc za trening dowódcy 25 Rudy Żelaza i 25 Rudy Miedzi w zakładce "Training".

 • Walcząc z innymi graczami o terytoria. Każde zajęte w wyniku walki terytorium tieru brązowego daje nam 1 punkt reputacji, tieru srebnego 2 punkty, a złotego 3 punkty.

Każde pozyskane 5 poziomów reputacji daje naszemu dowódcy 2 Punkty Ruchu.

Boosty Dowódcy

Zatrudniony Dowódca domyślnie posiada losowe boosty procentowe do różnych statystyk, których suma jest równa 30.

Boosty te zwiększają bazowe statystyki dowódcy w połączeniu z przypisanymi jednostkami.

Przykład

Jeśli nasz dowódca ma boost 10% do ataku, to przypisując do niego 100 jednostek atakujących, statystyka ataku dowódcy zwiększa się o 110 - bazowe 100 + 10% boosta.

Boostowanie Ekwipunkiem

Domyślne boosty dowódcy możemy zwiększać, zakładając na niego ekwipunek.

Ekwipunek możemy zdobyć, plądrując terytoria z zakładki "Territories" - o czym będzie później.

Przykład

Naszemu dowódcy podczas zatrudniania wylosowały się boosty:

 • Atak: 10%,

 • Obrone: 5%,

 • Życie: 15%.

Jeśli na dowódcę założymy broń, która daje 11% ataku, to boosty dowódcy będą wyglądać następująco:

 • Atak: 21%,

 • Obrone: 5%,

 • Życie: 15%.

Boostowanie Kryształami

Boosty dowódcy możemy także zwiększać kryształami produkowanymi w Laboratorium.

Każdy kryształ daje naszemu bohaterowi 2% boosta dla dwóch różnych statystyk.

W Space Cartels atak, obrona i życie są kojarzone z określonymi kolorami:

 • Atak - czerwony,

 • Obrona - niebieski,

 • Życie - pomarańczowy.

Na tej podstawie łatwo określić wizualnie, że czerwono-niebieski kryształ da nam 2% Ataku i 2% Obrony, a pomarańczowo-niebieski 2% Życia i 2 % Obrony.

Last updated