Eksploracja Terytoriów

Przemieszczanie

Jeśli chcemy poruszyć się naszym dowódcą, wystarczy, że wybierzemy go z listy dowódców nad Radarem, an następnie klikniemy na Radarze kratkę, do której chcemy przejść.

Każda kratka kosztuje naszego dowódcę 1 Punkt Ruchu.

Przemieszczając się na skos, zapłacimy 2 Punkty Ruchu.

Jeśli naszemu dowódcy skończą się Punkty Ruchu, to musimy poczekać do następnej tury, zanim będziemy mogli ponownie się nim poruszyć.

Informacje o Terytoriach

Klikając na każde z terytoriów na Radarze, możemy zobaczyć szczegółowe informacje na jego temat. Najbardziej istotne informacje, to:

  • Deposit: mówi o tym ile danego surowca na turę będziesz zarabiał pasywnie jeśli zajmiesz to terytorium.

  • Required Power - czyli informacja o tym ile mocy musi mieć Twój dowódca, żeby zająć to terytorium.

  • Net Worth Boost - oznacza to, że jeśli zajmiemy to terytorium i utrzymamy je do końca gry, to otrzymamy określony % boosta do naszego całkowitej wartości netto w rankingu wszystkich graczy. Brązowe terytoria zawsze wymagają 50, srebrne 80, a złote 150 Punktów Mocy.

Zajmowanie Terytoriów

Jeśli terytorium jest puste (a tak będzie zawsze na początku gry), to możemy je zająć bez walki. Niemniej jednak nasz dowódca musi posiadać wystarczającą liczbę Punktów Mocy.

Punkty Mocy to suma wszystkich statystyk naszego dowódcy (już po dodaniu boostów). Tak więc jeśli nasz dowódca ma: Atak: 10, Obrona: 10, Życie: 15, to będzie miał 35 Punktów Mocy.

Jeśli nasz dowódca ma wystarczająco Punktów Mocy, żeby zająć terytorium danego tieru, to w pierwszej kolejności musimy do niego przejść, klikając na terytorium i wciskając przycisk: "Go to Territory".

Kiedy nasz dowódca już jest na danym terytorium, to możemy je zająć, klikając na "Occupy Territory".

Od tej pory nie możemy już przemieszczać się tym dowódcą, a zajęcie nastąpi dopiero w następnej turze. Chyba, że... dojdzie do walki z innym graczem.

Last updated