Shipyard

W budynku tym możesz produkować jednostki, które możesz przypisać do swojego dowódcy oraz do obrony terenu.

Każda jednostka dodaje 1 punkt konkretnej statystyki:

  • Blitz Striker - 1 Araku,

  • Defender Titan - 1 Obrony,

  • Lifeline Copter - 1 Życie.

Last updated