Walka

W Space Cartels do walki dochodzi w dwóch przypadkach:

  • Dowódca innego gracza chce okupować to samo puste terytorium co my. W tym przypadku dochodzi do walki pomiędzy dowódcami.

  • Dany gracz ma już zajęte dane terytorium i jest atakowany przez innego gracza. Wtedy dochodzi do walki dowódcy z obroną terytorium.

Jeśli dochodzi do walki, to jest ona rozstrzygana zawsze na końcu tury.

Walka pomiędzy dowódcami

Jeśli dojdzie do walki pomiędzy dowódcami, to zwycięzca zajmuje okupowane terytorium, natomiast przegrany dowódca ginie.

Dowódca, który zginął, traci całą armię, ale można go wskrzesić wraz z całym założonym ekwipunkiem korzystając z budynku Graveyard - o czym później.

Walka dowódcy z obroną terytorium

Jeśli atakujemy naszym dowódcą terytorium, które jest już okupowane przez innego gracza, to walczymy z obroną danego gracza.

Obronę budujemy w Defense Center - oczym będzie za chwilę.

W przypadku wygranej odbijamy terytorium od innego gracza.

Przebieg Walki

Podczas walki, atakujący i obrońca atakują dokładnie tyle samo razy.

To, jakie zadamy obrażenia przeciwnikowi, jest liczone w następujący sposób.

Atak

Załóżmy, że statystyka ataku naszego dowódcy wynosi 30 punktów.

Podczas ataku mamy 80% szans na atak o wartości od 50% do 100% naszej całkowitej statystyki ataku oraz 20% szans na atak o wartości od 0 do 50% naszej statystyki ataku.

W związku z tym nasz dowódca ma: 80% szans na atak za wartość między 15 - 30 punktów. 20% szans na atak za wartość między 0 - 15 punktów.

Minimalna wartość naszego ataku wynosi 10% wartości całej statystyki, a więc w tym przypadku nigdy nie zaatakujemy za mniej, niż 3 punkty.

Obrona

Następnie dokładnie na takiej samej zasadzie jest liczona obrona przeciwnika i jest ona odejmowana od wartości naszego ataku.

Jeśli w wyniku tych obliczeń nasz atak wyniesie 10 punktów, a obrona przeciwnika 4 punkty, to oznacza, że zadamy 6 punktów obrażeń.

Minimalne obrażenia, jakie zadaje każdy dowódca wynoszą 1 punkt - nawet jeśli obrona przeciwnika całkowicie redukuje nasz atak.

Życie

Na koniec życie przeciwnika zmniejsza się o wartość zadanych obrażeń.

Walka trwa do czasu, gdy któraś ze stron ma ujemne życie.

Podsumowanie Walki

Walkę wygrywa ten, któremu na koniec walki zostanie więcej życia.

Jeśli po walce obaj przeciwnicy mają ujemne życie, to każdy z dowódców traci całe przydzielone wojsko, ale ginie jedynie ten dowódca, który przegrał walkę.

Z kolei jeśli jeden dowódca ma ujemne życie (HP), a drugiemu zostało 20% HP, to wygrany dowódca traci 80% jednostek - proporcjonalnie do życia, jakie mu pozostało.

Walki w Space Cartels odbywają się automatycznie na końcu każdej tury. Jeśli odbyły się jakieś walki, to na początku kolejnej tury otrzymujemy raport podsumowujący wyniki wszystkich walk.

Last updated