Farm

Na Farmie możemy sadzić nasiona oraz zbierać plon w postaci różnego rodzaju halucynogennych kwiatów.

Maksymalnie możemy wybudować 3 Farmy, gdzie każda daje nam możliwość zakupu jednej działki.

Każda działka kosztuje 250 Amero.

Działka składa się z dwóch spotów. Na każdym z nich możemy zasadzić po 40 nasion, jednak rozwijając odpowiednią technologię, możemy zwiększyć tę liczbę do 77 nasion na spot.

Nasiona

Każda działka zawsze wypuszcza plony w następnej Turze. Wtedy też możemy zebrać z niej kwiaty i od razu zasadzić kolejne. Liczba kwiatów, które się wyklują, jest zawsze taka sama, jak ilość zasadzonych nasion.

Niemniej jednak istnieje 5% szansy na to, że dojdzie do zapłodnienia, w wyniku czego zamiast kwiatów, wyklują się nasiona. Liczba nasion, jaka może się wykluć, jest losowa i wynosi od 3 do 6 razy ilość zasadzonych nasion.

Przykład

Sadząc 40 nasion mamy 95% szans, że do zbioru będzie 40 kwiatów oraz 5% szans, że do zbioru będą nasiona w ilości pomiędzy 120 - 360 sztuk.

Technologie na Farmie

Na Farmie możemy rozwinąć następujące Technologie:

  • Technologia zwiększająca szansę na udane plony. Domyślnie szansa na udane plony (tj., że cokolwiek się wykluje) wynosi 60%. Niemniej jednak możemy zwiększyć tę szansę nawet do 100%, rozwijając odpowiednią technologię. Jeśli plony się nie udadzą, to nie będziesz miał żadnych korzyści z zasadzonych nasion, a dodatkowo będziesz musiał zapłacić 5 Uranu za oczyszczenie danego spotu.

  • Technologia zwiększająca pojemność naszych działek, co sprawia, że możemy zasadzić na nich więcej, niż 40 nasion jednocześnie.

  • Technologia, która zmniejsza koszt Uranu w przypadku siewu i zbiorów. Technologia ta działa na wszystkie farmy, rodzaje roślin i działki jednocześnie.

Last updated