Comment on page
🏭

Budynki Przemysłowe

Wszystkie akcje, jakie wykonujemy w Space Cartels dzieją się natychmiastowo.
Oznacza to, że jeśli wykonamy jakąś akcję na danym budynku, to jej efekt będzie natychmiastowy, jednak kolejny raz będziemy mogli ją wykonać dopiero w następnej Turze.
Grę rozpoczynamy, nie mając żadnego budynku przemysłowego.
Zarówno budowa jak i rozbudowa budynków zawsze kosztują określoną ilość Stali oraz Miedzi - im wyższy poziom rozbudowy, tym więcej.
Budowa oraz rozbudowa jest traktowana jako jedna i ta sama akcja. Oznacza to, że po rozbudowie danego budynku możemy go rozbudować drugi raz w tej samej Turze. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozbudować budynek, a następnie wykonać w nim produkcję, ponieważ są to akcje różnego typu.
Last modified 3mo ago